YRITYSVASTUU

Yrittäjä, valjasta vastuullisuusasiat kilpailueduiksi!

Yritysvastuulla tarkoitetaan vastuullista yritystoimintaa, jossa huomioidaan taloudelliset, ekologiset ja sosiaaliset vaikutukset. Tällainen toimintatapa:

 • Parantaa yrityksen taloudellista ja tuotannollista tehokkuutta
 • Lisää työntekijöiden tyytyväisyyttä ja sitoutumista yritykseen
 • Kasvattaa lisäksi tuntuvasti yrityksen arvoa, brändiä ja mainetta
 • Kehittää yrityksen riskienhallintaa
 • Parantaa yhteistyötä sidosryhmien kanssa
 • Vahvistaa yhteiskunnallista hyväksyntää toiminnalle

Miksi?

Yritysasiakkaat ja kuluttajat ovat yhä tiedostavampia. Tulevaisuuden liiketoiminnassa yritysvastuu ja kestävä kehitys tulevat olemaan kriittinen kilpailukykyä määrittävä tekijä.

Hyödyt?

Osaamisesi yritysvastuullisuudesta kasvaa ja tunnistat oman toiminnan merkittävimmät vaikutukset – niin hyvässä kuin pahassa – liittyen ympäristöön, ihmisiin ja yhteiskuntaan.

Osallistumalla saat tietoa ja käytännönläheisitä neuvontaa yritystoimintaasi tukevan vastuullisuustyön rakentamiseen:

 • Miksi vastuullisuus on tärkeää pienellekin yritykselle tärkeää?
 • Mitä pienyritys voi tehdä osoittaakseen olevansa vastuullinen toimija?
 • Mitä yritysvastuu sisältää ja miten yritysvastuuta toteutetaan käytännössä?
 • Millaisia hyötyjä siitä seuraa?
 • Miten yritysvastuulla voidaan parantaa yrityksen kannattavuutta, kilpailukykyä jne.?
 • Miten hyödynnetään vastuullisuuden esilletuomista markkinoinnissa ja viestinnässä?

Katso verkkotapahtumien tarkemmat tiedot ja ilmoittaudu täältä. Tapahtumat ovat kaikille aiheesta kiinnostuneille avoimia ja maksuttomia. Menneiden verkkotapahtumien tallenteet ovat katseltavissa täällä.

Lähde mukaan oppimaan!

Yrittäjä menesty yritysvastuulla -hankkeen julkinen rahoitus (100%) tulee Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmasta Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen kautta.